Het is niet toegestaan om teksten te kopiëren zonder de bron te vermelden
   www.de-vrouwe.info 

voor het gebruik van afbeeldingen is schriftelijke toestemming vereist.

Hier gaat u naar de officiële website van de Stichting Vrouwe van alle Volkeren.


Afdrukken E-mailadres

Nawoord

Op 31 mei 1958 zegt de Vrouwe in haar voorlaatste boodschap:
“In alle rust ben Ik gekomen. In alle rust zal Ik teruggaan naar Hem, die mij gezonden heeft. Wees niet bedroefd. Ik laat u niet als wezen achter. Hij, de Vertrooster en Helper zal komen.”

De zieneres heeft deze troost op unieke wijze mogen ervaren door een reeks bijzondere ervaringen die in nauw verband staan met de Eucharistie en die daarom de ‘Eucharistische Belevenissen’ worden genoemd. Zij hebben voortgeduurd tot in de jaren ’80. Vanwege hun specifieke karakter worden zij in een aparte uitgave gepubliceerd.


Bron: De Boodschappen van de Vrouwe van alle Volkeren,
herziene uitgave, Amsterdam 2002