Het is niet toegestaan om teksten te kopiëren zonder de bron te vermelden
   www.de-vrouwe.info 

voor het gebruik van afbeeldingen is schriftelijke toestemming vereist.

Hier gaat u naar de officiële website van de Stichting Vrouwe van alle Volkeren.


Afdrukken E-mailadres

DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN ZEGT HET GEBED VOOR DE EERSTE KEER VOOR

Reeds in haar allereerste boodschap op 25 maart 1945 spreekt de Vrouwe over haar GEBED, alsof het al bekend is. “Het gebed moet verspreid worden,” zo luidt haar wens. Maar pas zes jaar later mag de zieneres tijdens een bezoek in Duitsland op de feestdag van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, 11 februari 1951, op indrukwekkende wijze uit de mond van de Vrouwe dit gebed vernemen.

Das Gebet wird gegebenVan welk universeel belang dit gebed voor Kerk en wereld is, blijkt alleen al uit het feit dat de Vrouwe het tijdens het profetische visioen van het Tweede Vaticaans Concilie openbaarde. Plotseling braken de beelden van het concilie af. Ida werd voor een kruis geplaatst en zo pijnlijk met het lijden van Jezus en Maria verenigd dat ze begon te huilen. Laten we het woord geven aan de zieneres zelf:


“Terwijl ik nog met de Vrouwe voor het kruis stond, zei zij: ‘Zeg mij na.’ … En dan begon de Vrouwe: ‘Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader …’ Maar hoe zij dat zei! Dat ging door je heen! Zo heb ik nog nooit iemand in de wereld dit alles horen zeggen. ‘Zend NU Uw Geest’ met een nadruk op ‘NU’ en ‘Laat de heilige Geest wonen in de harten van ALLE volkeren’ met een nadruk op het woord ‘ALLE’. Ook dat woord ‘AMEN’ sprak de Vrouwe zo mooi, zo plechtig uit. terwijl ik haar dat alles nazei, woord voor woord, had ik niet het besef: wat is dat eigenlijk wat zij mij voorzegt. Maar toen de Vrouwe ‘Amen’ gezegd had, kwam het helemaal in grote letters geschreven voor mij staan. En toen ineens pas merkte ik dat het een gebed was. Het merkwaardige is, dat ik … dat gebed nooit meer heb behoeven over te lezen. Het was in mij geprent.

Das Gebet wird gegeben

HEER JEZUS CHRISTUS,
ZOON VAN DE VADER,
ZEND NU UW GEEST
OVER DE AARDE.
LAAT DE HEILIGE GEEST WONEN
IN DE HARTEN VAN ALLE VOLKEREN,
OPDAT ZIJ BEWAARD MOGEN BLIJVEN
VOOR VERWORDING, RAMPEN EN OORLOG.
MOGE DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN,
DIE EENS MARIA WAS,
ONZE VOORSPREEKSTER ZIJN.
AMEN.

De Vrouwe zegt verder: ‘Kind, dit gebed is zo eenvoudig en kort, dat ieder in zijn eigen taal het kan zeggen voor zijn eigen kruis. En die geen kruis hebben zeggen het voor zich zelf.’


Uit: Voordracht van P. Paul Maria Sigl,
God toont ons door Maria, de Moeder van alle Volkeren, de weg tot de ware vrede.
Keulen, 31 mei 2009

 
 
  • Deutsch (DE-CH-AT)
  • Italian - Italy
  • Nederlands - nl-NL
  • Español(Spanish Formal International)
  • French (Fr)
  • English (United Kingdom)