Het is niet toegestaan om teksten te kopiëren zonder de bron te vermelden
   www.de-vrouwe.info 

voor het gebruik van afbeeldingen is schriftelijke toestemming vereist.

Hier gaat u naar de officiële website van de Stichting Vrouwe van alle Volkeren.


Afdrukken
Archief - Gebedsdag in Düsseldorf, 2 september 2017
Video


VIDEOBOODSCHAP
VAN Mgr. JAN SOBILO
Hulpbisschop van Charkov-Saporisja,
Oekraïne

Helaas kan ik niet naar Düsseldorf komen bij gelegenheid van de Gebedsdag ter ere van de Moeder van alle Volkeren, van wie ik zo veel houd. Ik zal wel geestelijk met u verbonden zijn en stuur u de tekst van mijn getuigenis. Sta me alstublieft toe, dat ik in dit getuigenis van harte herhaal, wat ik kort geleden, in mei, bij de Gebedsdag in Slowakije heb gezegd.

Iedere keer dat ik door het oorlogsgebied rijd, spreek ik met de soldaten van het Oekraïense leger, en ik bezoek ook de regio van de tegenstander, waar de separatisten zich bevinden.

De soldaten zeggen mij dat ze deze oorlog niet begrijpen. Naar menselijke maatstaven is hij niet logisch. Nog maar vijf jaar geleden had niemand zich kunnen voorstellen, dat zo iets kon geschieden. Maar de boze geest heeft deze oorlog voorbereid. Daarom zeggen de eenvoudigste soldaten, die nooit naar de kerk zijn gegaan, dat alleen God deze oorlog nog stoppen kan.

We leven in een tijd van grote veranderingen, die oorzaak zijn van enorme gevaren voor de Kerk en de hele mensheid.

Overal ter wereld gebeuren verschrikkelijke dingen. Op afzonderlijke plaatsen voltrekt zich voor onze ogen de derde wereldoorlog. Op het internationale toneel heerst verwarring, en de politieke en economische situatie staat wereldwijd onder druk. Dat zijn slechts kleine signalen van de grote strijd, die zich afspeelt op het geestelijke front. Alles wat God betreft en samenhangt met de ware Kerk – waarin Petrus is – wordt zonder pardon aangevallen. De heilige Kerk en al haar kinderen liggen onder serieus vuur van allen die bewust of onbewust Gods tegenstander dienen.

In Oost-Oekraïne gaat de oorlog verder. Er sterven soldaten en burgers. Al vele onbekende soldaten liggen niet ver van mijn bisschopsstad Zaporizja begraven. En zij zullen niet meer naar huis, naar hun families terugkeren, ofschoon hun moeders, vrouwen en kinderen wachten op hun thuiskomst. Veel mensen zagen zich gedwongen hun flats en huizen te verlaten en uit de streek weg te trekken. Een groot deel van hen is verstoken van medische hulp en de belangrijkste eerste levensbehoeften. Politiek en economisch valt dit probleem niet op te lossen.

Daarom is er alleen hoop bij God de Vader, die de mensheid door Maria grootmoedig alle genade schenkt. De Moeder Gods is onze moeder. Zij is de mama van katholieken, orthodoxen, protestanten en van allen, zelfs atheïsten. De atheïsten hebben helaas geen idee van haar liefde en de protestanten begrijpen nog niet helemaal hoe belangrijk Maria is.

Ik heb het geluk dat ik steeds weer getuige mag zijn van de bekering van veel protestanten en ik ben blij dat zij door hun voorbeeld een zo mooi getuigenis geven van de omvang en de macht van de voorspraak en het middelaarschap van onze hemelse moeder.

Als Voorspreekster bidt ze niet alleen voor de Russische bevolking maar ook voor de Duitse, voor Oekraïners en Polen, voor Slowaken en Tsjechen. Bovendien is zij niet gekrenkt door haar kinderen die haar niet begrijpen. Zij smeekt het heil af voor elke ziel en wil dat wij haar daarbij helpen. Daarom moet ieder van ons in deze zware oorlogstijd een soldaat van Maria zijn. Zij is de VROUWE en samen met haar zal de mensheid in de oorlog waarin het gaat om de redding van de hele wereld, kunnen zegenvieren.

De triomf, de overwinning van het Onbevlekte Hart van de heilige Maagd Maria zal ook de overwinning zijn van haar kinderen en soldaten. Wij, haar soldaten, zullen verblijd zijn over deze zege, die voor ons de deur zal openen naar een nieuwe werkelijkheid, waarover de heilige Johannes Paulus II zei: “Er komt voor de Kerk een nieuwe lente aan”.

Dankzij deze gebedsdagen breng ik de prentjes van de Moeder van alle Volkeren tot aan de frontlinie. De soldaten aan beide kanten van de frontlinie hebben deze prentjes. We hebben ze zowel in het Russisch als het Oekraïens.
Ik ben zeer verheugd dat de soldaten aan de ene zijde, maar ook ander andere voelen, dat God onze hoop is en dat Hij ons door Maria de vrede zal schenken, als we hiervoor tot Hem bidden.

Ik wil allen feliciteren, die voor de Gebedsdag naar Düsseldorf zijn gekomen. Als er op een satelliet in het heelal een apparaat zou staan, dat de schoonheid en macht van het gebed kon meten, dan denk ik dat we vanuit de kosmos de Mitsubishi-Hal, de plaats van jullie gebed, zouden zien als een stralende ster, die zijn licht niet alleen laat stralen over Düsseldorf en Duitsland, niet slechts over Europa en de hele wereldbol, maar over de hele kosmos, die door de gevolgen van de erfzonde verwond is. De macht van jullie gebed geneest en sterkt onze harten hier in Oost-Oekraïne en geeft nieuwe hoop aan de soldaten, die aan beide zijden van de frontlinie het gebed bidden van de Vrouwe van alle Volkeren.

Moge de Drievuldige God jullie allen zegenen door het Hart en de handen van onze Moeder en Koningin, de zuiverste, heiligste en gezegendste Maagd Maria.

Jullie broeder en deemoedige vereerder van de Vrouwe van alle Volkeren,

Bisschop Jan Sobilo

 
 
  • Deutsch (DE-CH-AT)
  • Italian - Italy
  • Nederlands - nl-NL
  • Español(Spanish Formal International)
  • French (Fr)
  • English (United Kingdom)