Het is niet toegestaan om teksten te kopiëren zonder de bron te vermelden
   www.de-vrouwe.info 

voor het gebruik van afbeeldingen is schriftelijke toestemming vereist.

Hier gaat u naar de officiële website van de Stichting Vrouwe van alle Volkeren.


Afdrukken E-mailadres

DOOD VAN PAUS PIUS XII

Papst Pius XII

'Pastor angelicus
- de engelachtige Paus' -
Pius XII, Eugenio Pacelli

Het sterkste bewijs voor de echtheid van de Boodschappen geeft God door de voorzegging van de dag waarop paus Pius XII tot de eeuwigheid geroepen zal worden. Alleen God zelf kent als ‘Heer over leven en dood’ deze dag. Bevestigen deze echtheidsbewijzen, die zelfs het leven van een heilige paus betreffen, niet duidelijk genoeg de betekenis van de Boodschappen voor de universele Kerk en de hele wereld?

In de nacht van 18 op 19 februari 1958 (Aswoensdag) ontvangt Ida de boodschap die bij uitstek het echtheidsbewijs voor ‘Amsterdam’ zal zijn. Ida heeft zelf beschreven wat ze die nacht beleefde:

“Vannacht werd ik weer met een schok wakker doordat ik geroepen werd, om 3 uur precies. Ik zag weer het licht en hoorde de stem van de Vrouwe zeggen:
‘Daar ben ik weer. De vrede van de Heer Jezus Christus zij met u. ... Ik zal je een mededeling doen waarover je tegen niemand, ook de sacrista en je leidsman, iets mag vertellen. Als het gebeurd is, mag je het tegen ze zeggen, dat de Vrouwe dit nu gezegd heeft.
De mededeling is: luister. Deze Heilige Vader, paus Pius XII, zal begin oktober van dit jaar worden opgenomen bij de Onzen. De Vrouwe van alle Volkeren, de Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster, zal hem naar de eeuwige vreugden geleiden.‘
Ik schrok van deze mededeling en durfde het haast niet te geloven. De Vrouwe zei: ‘Schrik niet, kind. Zijn opvolger zal het dogma afkondigen.’ Ik bedankte de Vrouwe en zij zei heel plechtig: ‘AMEN’.” (19.2.1958)

Nog diezelfde morgen van Aswoensdag belt de zieneres haar leidsman op en vertelt hem dat de VROUWE haar een boodschap gegeven heeft, maar dat ze er met niemand over mag spreken. Pater Frehe komt echter op het gelukkige idee om Ida alles te laten opschrijven: “Nee, je moet me beloven het direct op schrift te stellen en het me vandaag nog direct te brengen, anders heeft het geen waarde. Denk erom, desnoods lak je de brief voor mijn part maar dicht, als ik ze vandaag maar in mijn bezit krijg en liefst zo vlug mogelijk!“

Ida gehoorzaamt. Ze tikt de woorden van de Vrouwe uit, bewaart er thuis een doorslag van, verzegelt het origineel en brengt het nog dezelfde dag naar haar leidsman. Hij neemt de gesloten envelop in bewaring en legt deze in een bureaula, waar hij weldra vergeten wordt. Voor de zieneres volgen nu moeilijke maanden waarin zij in stil vertrouwen wacht op de vervulling van Maria’s voorzegging.
Terugkijkend op deze zware tijd schrijft zij in een brief aan haar bisschop Mgr. Huibers op 24 november 1958: “Ik zat dan altijd ook nog met het idee dat de Vrouwe gezegd had dat ik de Heilige Vader dit en dat moest zeggen. In de dagen dat de Heilige Vader op sterven lag, was het het ergst. Kennissen belden mij op en zeiden om mij te troosten dikwijls: ‘Maar de Heilige Vader gaat niet dood hoor, want dat kan nog niet, enz.’ Monseigneur, nogmaals, dat was de zwaarste tijd ...

De ochtend van 9 oktober, heel vroeg, zat ik voor de radio en hoorde dan dat de Heilige Vader was gestorven. Ik heb hardop gezegd: ‘Goddank.’ Ik weet wel, het is niet mooi van mij, maar hij zal me vergeven, want hij weet dat ik het tegen de Vrouwe zei: dat zij ons niet in de steek gelaten heeft en de zaak van de Heer niet tot schande gemaakt heeft ...”
Ida gaat meteen naar haar leidsman en vraagt naar de verzegelde envelop. Pater Frehe kan zich niet meer herinneren waar hij deze opgeborgen heeft en Ida moet hem laten zien waar hij ligt. Dan geeft zij hem de kopie van de boodschap die zij op zijn verzoek op Aswoensdag had uitgetikt. Zijn verbazing is groot en direct zendt hij het verzegelde origineel naar Rome, als een geloofwaardig bewijs van de echtheid van de Boodschappen voor de verantwoordelijke personen.

 
 
  • Deutsch (DE-CH-AT)
  • Italian - Italy
  • Nederlands - nl-NL
  • Español(Spanish Formal International)
  • French (Fr)
  • English (United Kingdom)