Het is niet toegestaan om teksten te kopiëren zonder de bron te vermelden
   www.de-vrouwe.info 

voor het gebruik van afbeeldingen is schriftelijke toestemming vereist.

Hier gaat u naar de officiële website van de Stichting Vrouwe van alle Volkeren.


Afdrukken E-mailadres

Appendix I

De zieneres vertelt wat er gebeurde in de week die voorafging
aan de boodschap van 19 februari 1958.

12 op 13 februari 1958.
Het is precies drie uur in de nacht. Ik werd door iets wakker met een schok, weet echter niet waardoor. Ik zag een hel licht in de kamer en hoorde de stem van de Vrouwe zeggen: “Zeg tegen de sacrista dat Ik het ben, de Vrouwe van alle Volkeren, de Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster, die hem vraagt toch te doen wat Ik verlang. Het is goed zo. Dat is mijn antwoord aan hem.”
Ik antwoordde dat ik het niet durfde. De Vrouwe zei: “En jij kind, bid, bid zeer veel tot inkeer van de volkeren en voor en om goede priesters. Offer je leven daarvoor. Ik zeg nogmaals: dit is het antwoord aan de sacrista.”
Toen was alles stil en ging langzaam het licht uit de kamer..

17 op 18 februari 1958.
De Vrouwe is elke nacht na de 13e gekomen met dezelfde boodschap, die ik steeds niet doorgegeven had. Vannacht, dus tussen 17 en 18 februari 1958, begon de Vrouwe zo: “Je hebt nog niet gedaan wat Ik je gezegd heb.” Ik antwoordde: “Dat durf ik niet.” Toen zei de Vrouwe: “Zeg tegen de sacrista: het is goed zo. Maar jij kind, gehoorzaam mij. Doe wat Ik je zeg.”
Ik ben naar mijn leidsman gegaan en heb hem alles verteld. Maar hij verbood mij deze boodschap naar de sacrista te schrijven..


Op 14 oktober 1958 schreef pater Frehe o.p. aan enige priesters het volgende:

Zeereerwaarde Heer ss.tt.

Gaarne melden wij u een merkwaardige gebeurtenis i.v.m. de Vrouwe van alle Volkeren. Op Aswoensdag, 19 februari van dit jaar, bezocht ons I.P. en overhandigde ons een brief die met lakstempels was verzegeld.
Deze brief bevatte volgens haar een voorspelling van de Vrouwe, welke voorspelling wij echter dan pas mochten vernemen als ze vervuld zou zijn. We hebben deze verzegelde brief toen heel zorgvuldig opgeborgen. We merken nog op dat we er absoluut zeker van zijn dat I.P. over deze voorspelling en nog minder over de inhoud daarvan met niemand, ook niet met haar zusters, heeft gesproken, derhalve alleen ondergetekende wist er iets van.

In de loop van de komende acht maanden informeerden wij nu en dan of de voorspelling nog niet was uitgekomen. Ze reageerde hierop steeds met een ontkennend hoofdschudden of met een eenvoudig ‘neen’.
Op de sterfdag van de paus echter belde ze ons op en vroeg ons te mogen spreken. We ontvingen haar en toen deelde ze mee, dat de voorspelling was uitgekomen en dat wij deze dus nu mochten vernemen.
Onmiddellijk daarop vroeg ze: “Waar is die brief, u weet wel, met die lakken er op?” Nu herinnerde ik me wel die brief, maar niet precies de plaats waar ik ze zo goed had opgeborgen en begon dus in verschillende laden te zoeken, doch zonder succes. Opeens verbleekte ze en zei ernstig: “U hebt toch, hoop ik, die brief niet weggedaan of verloren?” Ik poogde haar gerust te stellen en moest onderwijl een opmerking over gebrek aan accuratesse incasseren.

Eindelijk kwam de met lakstempels verzegelde brief te voorschijn uit een lade, waarin ze bijna acht maanden onaangeroerd had gelegen. We wilden toen deze brief openen, maar ze vroeg nadrukkelijk om dit niet te doen, doch deze verzegelde brief zo spoedig mogelijk op te zenden naar de sacrista in Rome, wat inmiddels gebeurd is. “Maar”, zo vroegen wij, “hoe komen wij dan de authentieke voorspelling te weten?” Ze antwoordde: “Die komt u te weten, want ik heb de doorslag daarvan, die natuurlijk precies dezelfde is, bewaard en bij me.”

Een getrouw afschrift van deze doorslag vindt u ingesloten. Verder commentaar laten we aan uzelf over.

W.g. pater J. Frehe.


Bron: De Boodschappen van de Vrouwe van alle Volkeren,
herziene uitgave, Amsterdam 2002