Het is niet toegestaan om teksten te kopiëren zonder de bron te vermelden
   www.de-vrouwe.info 

voor het gebruik van afbeeldingen is schriftelijke toestemming vereist.

Hier gaat u naar de officiële website van de Stichting Vrouwe van alle Volkeren.


Afdrukken E-mailadres

de Titel - de Vrouwe, de Moeder van alle Volkeren

“ZIJ ZAL ONDER DEZE TITEL DE WERELD REDDEN.” (20 maart 1953)

In de Boodschappen van Amsterdam verschijnt Maria onder de nieuwe titel ‘DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN’. In 1996 deden Mgr. H.J.A. Bomers, bisschop van Haarlem-Amsterdam en zijn hulpbisschop en opvolger Mgr. J. M. Punt na ruggespraak met de Congregatie voor de Geloofsleer een mededeling (external_link_new_window Erkenning van de Titel) uitgaan, waarin zij de openlijke verering van Maria onder deze titel toestonden.

Als we bedenken dat Maria in haar boodschappen meer dan 150 keer haar nieuwe titel gebruikt, dan moet deze van uitzonderlijke betekenis zijn. Dit is natuurlijk niet de plek om al deze zinsnedes te vermelden, maar enkele belangrijke passages mogen ons helpen te begrijpen waarom Maria tot 1950 gewacht heeft gewacht met de openbaring van haar nieuwe TITEL en wat deze betekent.
Al in de eerste boodschap kondigt Maria aan: “Zij zullen mij ‘de Vrouwe’ noemen, ‘Moeder’.” (25-3-1945), maar dit was nog niet de volledige titel. Pas toen paus Pius XII op 1 november 1950 plechtig het dogma van Maria Tenhemelopneming had afgekondigd, kwam Maria meteen in de eerstvolgende boodschap met haar nieuwe titel: “Kind, ik sta op deze wereldbol omdat ik de Vrouwe van alle Volkeren genoemd wil worden.” (16-11-1950)

Maria geeft zelf de reden aan, waarom zij in de eerste vijf jaaren van haar verschijningen deze nieuwe titel geen enkele keer vermelde: “Hoe komt het nú eerst in de wereld, ‘de Vrouwe van alle Volkeren’? Omdat de Heer deze tijd heeft afgewacht. De andere dogma’s moesten voorafgaan, zoals het leven eerst moest voorafgaan aan de Vrouwe van alle Volkeren. Alle dogma’s die voorafgegaan zijn, omvatten het leven en heengaan van de Vrouwe. De theologen zullen aan deze eenvoudige uitleg genoeg hebben.” (5-10-1952)
Al enkele zinnen eerder motiveert Maria haar nieuwe titel haar Zoon citerend: “Bij het heengaan van de Heer Jezus Christus gaf Hij ... Maria... aan de volkeren ... Hij sprak immers de woorden ‘Vrouw, zie daar uw zoon; zoon, zie daar uw Moeder’. Eén gebaar, en Miriam of Maria kreeg daardoor deze nieuwe titel.” (5-10-1952)

Wie de boodschappen aandachtig leest, zal het opvallen dat de nieuwe titel eigenlijk Maria omvat in haar hoedanigheid van Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster.
Om ons dat te laten zien gebruikt Maria haar titel, haar nieuwe naam DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN vaak in direct verband daarmee. “De Vrouwe van alle Volkeren staat midden op de wereld voor het kruis. Zij komt onder deze naam als de Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster, in deze tijd.” (31-12-1951) “Mijn voeten heb ik vast op de aardbol gezet omdat de Vader en de Zoon mij in deze periode in deze wereld wil brengen als de Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster.” (31-5-1951)
In dezelfde boodschap zegt zij even verderop: “De Vader en de Zoon willen Maria, de Vrouwe van alle Volkeren als Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster zenden in deze tijd.”


Uit: P. Paul Maria Sigl, 
Die Frau aller Völker 'Miterlöserin Mittlerin Fürsprecherin'
Amsterdam - Rome, 25 maart 1998