Het is niet toegestaan om teksten te kopiëren zonder de bron te vermelden
   www.de-vrouwe.info 

voor het gebruik van afbeeldingen is schriftelijke toestemming vereist.

Hier gaat u naar de officiële website van de Stichting Vrouwe van alle Volkeren.


Afdrukken E-mailadres

DE MACHT VAN HET GEBED

Die Macht des Gebetes
“Gij zult nog veel meemaken in deze eeuw” (31-5-1955), zegt Maria. Maar zij belooft ons dat als we haar gebed bidden “daardoor de verwording, rampen en oorlog worden afgewend” (11-10-1953) en aan geestelijke verwarring een einde zal komen.
Zij is direct als Vrouwe van alle Volkeren in onze tijd gezonden om “door dit gebed de wereld te mogen verlossen van een grote wereldcatastrofe.” (10-5-1953) Wat een grote macht heeft dit gebed!

In heldere bewoordingen beschrijft de Vrouwe de geestelijke toestand van onze tijd: “Nog is satan de vorst van deze wereld. Hij houdt vast wat hij kan. … De Vrouwe moest nu haar gebed brengen over deze satanse wereld. De Heilige Geest immers moet nog komen over de volkeren.” (4-4-1954)
Als de Vrouwe van alle Volkeren is zij nu gezonden “om satan te verdrijven. ... Gij echter zult mijn gebed, dat ik aan de wereld gegeven heb, bidden.” (31-5-1955)

Dit gebed is dus het beslissende en machtige wapen in de strijd tegen satan. We bidden hierin immers heel concreet dat de Heilige Geest nu op dit ogenblik mag komen. En dan moet satan onmiddellijk wijken, hier en nu. We bidden niet zoals in een exorcisme: “Weg, satan!” of zoals in het gebed tot de aartsengel Michaël van paus Leo XIII: “... drijf satan en de andere boze geesten, … door de goddelijke kracht in de hel terug.”
Het gebed van Amsterdam doet ons veeleer van harte smeken: “Kom, Heilige Geest!” Want onze Moeder weet: waar de Heilige Geest, de Geest van Liefde heerst, is geen plaats meer voor de anti-geest en zij, die “als Voorspreekster ... nu in deze bange tijd” staat, (31-12-1951) “zal de wereld vrede mogen brengen.” (11-10-1953)

 
Uit: P. Paul Maria Sigl, 
Die Frau aller Völker 'Miterlöserin Mittlerin Fürsprecherin'
Amsterdam - Rome, 25 maart 1998

 
 
  • Deutsch (DE-CH-AT)
  • Italian - Italy
  • Nederlands - nl-NL
  • Español(Spanish Formal International)
  • French (Fr)
  • English (United Kingdom)