Het is niet toegestaan om teksten te kopiëren zonder de bron te vermelden
   www.de-vrouwe.info 

voor het gebruik van afbeeldingen is schriftelijke toestemming vereist.

Hier gaat u naar de officiële website van de Stichting Vrouwe van alle Volkeren.


Afdrukken E-mailadres

DE BEELTENIS VAN AmsterDam

UITLEG VAN DE BEELTENIS 

LendentuchDe Boodschappen van Amsterdam zijn ook uniek in de geschiedenis van de Mariaverschijningen, omdat de Vrouwe zelf in zes boodschappen een gedetailleerde beschrijving geeft van haar eigen beeltenis.

Maria toont zich hier op drievoudige wijze als de MEDEVERLOSSERES:

• Zij staat, doorstraald van het licht van God, vóór het kruis van haar Zoon, met wie zij onlosmakelijk verbonden is.

• Om haar middel draagt zij een doek. Zij legt dit als volgt uit: “Luister goed wat dit betekent. Dit is als de lendendoek van de Zoon. Ik immers sta als de Vrouwe voor het kruis van de Zoon.“ (15-4-1951)

• In haar handen heeft zij stralende wonden. Daarmee laat de Vrouwe het lichamelijke en geestelijke lijden zien dat ze in vereniging met haar goddelijke Zoon voor de verlossing van de mensheid heeft gedragen.

De Vrouwe vraagt Ida opnieuw naar haar handen te kijken en openbaart zich zo als de MIDDELARES VAN ALLE GENADEN: “Kijk nu naar mijn handen en vertel wat gij ziet.”
Nu ziet Ida iets in het midden van de handen, alsof daar een wond heeft gezeten. Daaruit komen, bij elke hand, drie stralen, welke schijnen op de schapen. De Vrouwe glimlacht en zegt:
“Dit zijn drie stralen, de stralen van Genade, Verlossing en Vrede.” (31-05-1951) Genade van de Vader, Verlossing van de Zoon en Vrede van de Heilige Geest.

“Mijn voeten heb ik vast op de aardbol gezet, omdat de Vader en de Zoon mij in deze periode in deze wereld wil brengen als de Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster.”
(31-5-1951) “Deze tijd is onze tijd.” (2-7-1951)

De Vrouwe laat aan de zieneres schapen zien rondom de aardbol, een bijbels beeld dat alle volkeren en rassen van de aarde symboliseert. En dan zegt zij dat ze geen rust zullen vinden voordat “ze zich neerleggen en in rust opzien naar het kruis, het middelpunt dezer wereld.” (31-5-1951)  


Uit: P. Paul Maria Sigl, 
Die Frau aller Völker 'Miterlöserin Mittlerin Fürsprecherin'
Amsterdam - Rome, 25 maart 1998

 
 
  • Deutsch (DE-CH-AT)
  • Italian - Italy
  • Nederlands - nl-NL
  • Español(Spanish Formal International)
  • French (Fr)
  • English (United Kingdom)