Afdrukken

Bewijzen van echtheid

DE BEWIJZEN LIGGEN IN DE WOORDEN VAN DE VROUWE

Zulke fascinerende echtheidsbewijzen als de Vrouwe van alle Volkeren in Amsterdam geeft, komt men maar zelden tegen in de geschiedenis van de Mariaverschijningen. De Vrouwe doet dit op een zeer ongebruikelijke manier: zij bewijst de bovennatuurlijke oorsprong van de Boodschappen steeds opnieuw doordat haar talrijke voorzeggingen in de loop der jaren uitkomen. Zelf zegt zij: “De tekenen, heb ik gezegd, zitten in mijn woorden.“ (31.05.1955 en 31.05.1957), d.w.z. de bewijzen liggen in de woorden van de Vrouwe. “Het zal met de jaren uitkomen.“ (3.12.1949)

De Boodschappen van Amsterdam zijn aan alle volkeren gericht en dus van wereldomvattende betekenis. Daarom hebben ook de bewijzen van hun echtheid betrekking op alle volkeren en de hele wereld. Ze betreffen mensen uit de meest uiteenlopende levenssferen, die zich daardoor allemaal aangesproken kunnen voelen: pausen en bisschoppen, wetenschappers en politici, academici en de gewone man en vrouw, gelovigen en zelfs ongelovigen.

Daarbij moeten we niet vergeten dat de zieneres er vaak geen idee van had wat de spectaculaire voorzeggingen in de Boodschappen precies inhielden en ook de verwezenlijking daarvan niet kon beïnvloeden.


De volgende bewijzen van authenticiteit zijn genomen uit:
P. Paul Maria Sigl, 
Die Frau aller Völker 'Miterlöserin Mittlerin Fürsprecherin' 
Amsterdam - Rome, 25 maart 1998