Het is niet toegestaan om teksten te kopiëren zonder de bron te vermelden
   www.de-vrouwe.info 

voor het gebruik van afbeeldingen is schriftelijke toestemming vereist.

Hier gaat u naar de officiële website van de Stichting Vrouwe van alle Volkeren.


Afdrukken
4e Internationale Gebedsdag, Amsterdam 2000Bijdrage van
z. E. Mgr. Joseph Kingsley Swampillai
Bisschop van Trincomalee Batticaloa, Sri Lanka

Ik beschouw het als een groot voorrecht en als een bijzonder geschenk van God dat ik uit Sri Lanka, een klein land in Zuid-Azië en vroeger bekend als Ceylon, naar Amsterdam heb kunnen komen om hier aan deze 4e Internationale Gebedsdag deel te nemen. Hier wordt werkelijk ons geloof in de ene Heer Jezus zichtbaar, die op de voorspraak van de Vrouwe en Moeder van alle Volkeren de gehele mensheid verlost heeft.

Het is ook mijn diepste overtuiging dat haar beloften en zorg om vrede en eenheid te brengen in een wereld vol van modernisme, oorlog en rampen, een grote betekenis hebben voor mijn eigen land, dat nu al twintig jaar een tijd van oorlog en geweld doormaakt, met alle verschrikkelijke gevolgen vandien, zoals armoede, ellende en haat.

In Sri Lanka wordt de huidige oorlog soms beschreven als terrorisme, of als een bevrijdingsoorlog van de minderheden of als een gewapend etnisch conflict. Van de 18 miljoen inwoners behoort de meerderheid, 74 % tot de boeddhistische Sinhala gemeenschap; de overigen zijn Tamils, van wie 7% christen is en de rest Hindoe en Moslim.
Het zijn voornamelijk de noordelijke en oostelijke provincies die verwikkeld zijn in de zich nu al zo lang voortslepende oorlog. Deze oorlog, waarin het om de erkenning van de rechten van de minderheid gaat, heeft tot op de huidige dag een spiraal van geweld veroorzaakt. Als gevolg hiervan hebben duizenden mensen hun leven verloren. Velen hebben hun bezittingen verloren en leven als vluchtelingen in het land of daarbuiten.

Mijn bisdom ligt in de oostelijke provincie en is daarom ook verwikkeld in deze rampzalige oorlog. Vandaar mijn grote bezorgdheid die mij er toe aanspoort om tot de Vrouwe van alle Volkeren te bidden en zo het proces van vrede en eenheid in Sri Lanka te versnellen. Dit was de reden dat ik het gebed heb laten vertalen in het Tamil en Sinhala door competente priesters van mijn bisdom. Aan Pieter van der Veen en Chiel van Soelen heb ik de druk van 75.000 prentjes in het Sinhala en 25.000 prentjes in het Tamil toevertrouwd. Deze prentjes worden nu overal verspreid door leden van het Marialegioen.

Ons land heeft trouwens al een lange en sterke traditie van Maria verering. Want sinds Sri Lanka 500 jaar geleden het geloof ontvangen heeft door Portugese missionarissen, is de Heilige Maagd patrones van ons land.

Vandaar dat de Boodschappen die de Vrouwe aan een eenvoudige vrouw in Amsterdam gegeven heeft van 1945 tot 1959, zeer actueel zijn. Deze boodschappen zijn een bijzonder door God gegeven middel om ons binnen te leiden in een nieuw tijdperk van vrede en liefde, van eenheid onder all volkeren en naties, en om een eind te maken aan oorlog en rampen. Zij zullen een nieuw Pinksteren brengen met een uitstorting van de Heilige Geest aan hen die hun toevlucht nemen tot haar als Middelares en Voorspreekster.

Ten slotte wil ik nog zeggen dat ik alle reden heb om te geloven dat Amsterdam door de Voorzienigheid als de stad van alle Volkeren gekozen is om de Vrouwe van alle Volkeren te ontvangen in het nieuwe millennium dat de Heilige Vader zeer terecht het millennium van Maria heeft genoemd.

 
 
  • Deutsch (DE-CH-AT)
  • Italian - Italy
  • Nederlands - nl-NL
  • Español(Spanish Formal International)
  • French (Fr)
  • English (United Kingdom)