Het is niet toegestaan om teksten te kopiëren zonder de bron te vermelden
   www.de-vrouwe.info 

voor het gebruik van afbeeldingen is schriftelijke toestemming vereist.

Hier gaat u naar de officiële website van de Stichting Vrouwe van alle Volkeren.


Afdrukken E-mailadres
archief-wereldactie


De Vrouwe van alle Volkeren
Komt in Libanon

In Libanon werden rond Kerstmis meer dan 20.000 gebedsprentjes van de Vrouwe van alle Volkeren in het Arabisch uitgedeeld. Maar dat is nog maar het begin van een nieuw vuur voor de wereldactie van de Vrouwe van alle Volkeren in dit land in het Midden-Oosten!


Een in Duitsland getrouwde Libanese, Lina Riachi Berger, heeft de actualiteit en draagwijdte van deze Mariaverering zo goed begrepen, dat zij afgelopen juli kardinaal Béchara Raï, de maronitische Patriarch van Antiochië en het hele Oriënt, een mooie ingelijste afbeelding van de Vrouwe van alle Volkeren schonk. Libanon moet onder haar bescherming worden gesteld, dat is Lina’s vurigste hoop, die zij met dit gebaar wil uitdrukken.

Tijdens de gebedsdag in Düsseldorf op 2 september 2017 werden ons de groeten van kardinaal Raï overgebracht en namens hem overhandigde Lina ons twee geschenken: een relikwie van de heilige Rafqa tezamen met een doek dat over het ongeschonden lichaam van de heilige Charbel Machlouf had gelegen.De met Kerstmis 2017 gedrukte 20.000 gebedsprentjes werden tezamen met 2.000 boekjes van noveen van de Vrouwe van alle Volkeren naar verschillende bedevaartplaatsen in Libanon gestuurd, die de mensen gratis mochten meenemen. Reeds binnen een week was al het materiaal vergrepen in de kloosters van de heilige Charbel, de heilige Rafqa en de heilige Veronica Giuliani, vele andere kloosters en kerken, en niet in het minst ook in Harissa, het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Libanon, het grootste Mariabedevaartsoord van het Midden-Oosten.

Lina schreef ons: “Er worden op het ogenblik nog eens 50.000 gebedsprentjes van een bijzonder goede kwaliteit gedrukt, en ook daar is al bijna een vierde deel van weg. De Libanezen grissen ze gewoon uit onze handen. De meesten namen grotere hoeveelheden mee om zelf weer uit te delen, en ook onze moslimbroeders en -zusters namen ze heel dankbaar in ontvangst. Wij raadden alle gelovigen aan het gebed van de Vrouwe van alle Volkeren na elk tientje van de rozenkrans te bidden. Dat vonden ze een goed idee. Er valt al heel veel moois te vermelden, maar eerst willen wij de vruchten van het gebed laten rijpen. Overigens zullen wij ook in de toekomst meer gebedsprentjes in het Arabisch laten drukken, zodat ze in Libanon niet zonder komen te zitten.”

Foto's
Een belangrijke gebedsintentie is dat - overkomstig de wens van de Vrouwe van alle Volkeren - de in 2018 geplande gebedsdag voor Libanon ook daadwerkelijk mag plaatsvinden, opdat zij als Moeder van alle Volkeren voor haar kinderen in Libanon veel genade kan verkrijgen. Want vanuit het mariale Libanon zal de Vrouwe van alle Volkeren zonder twijfel zich ook een weg weten te banen naar de andere landen in het Midden-Oosten, “van stad naar stad, van land naar land”, zoals zij dat zelf heeft gezegd.

 
 
  • Deutsch (DE-CH-AT)
  • Italian - Italy
  • Nederlands - nl-NL
  • Español(Spanish Formal International)
  • French (Fr)
  • English (United Kingdom)