Het is niet toegestaan om teksten te kopiëren zonder de bron te vermelden
   www.de-vrouwe.info 

voor het gebruik van afbeeldingen is schriftelijke toestemming vereist.

Hier gaat u naar de officiële website van de Stichting Vrouwe van alle Volkeren.


Afdrukken E-mailadres
archief-wereldactie
La Macarena Meta, Colombia

De “Virgen de la Macarena” kapel
26 februari 2015Pater Benedicto Peña, legeraalmoezenier, heeft de devotie van de Moeder van alle Volkeren ook bekend gemaakt in een gebied in Colombia dat La Macarena Meta wordt genoemd. Hij gaf het prentje aan soldaten die bij hem kwamen om het sacrament van de Eucharistie te ontvangen of dat van boete en verzoening. Hij schrijft:


“Ik denk dat door het bidden van dit gebed, waarin de heilige Maagd ons zelf leert te vragen om de Heilige Geest, mijn hart het licht ontving om een kapel te bouwen voor dit militaire regiment. Hoe meer ik het prentje verdeelde, des te waarschijnlijker scheen me dit idee toe. Zo stelde ik het voor aan de kazerne- en legerleiding, opdat dit gebed gebeden kon worden voor het geestelijke welzijn en de vrede in land, mede door de bouw van een kapel.

De gebeden werden verhoord en ik kon het project van de bouw van de nieuwe kapel presenteren. Toen de generaal het prentje ontving, zei hij me dat er een kapel ter ere van de Moeder van Smarten gebouwd moet worden, opdat ze ons nu en altijd beschermt.”

Zo werd op 26 februari 2015 de nieuwe kapel in de kazerne La Macarena Meta plechtig ingewijd door zijne excellentie Mgr. Fabio Suescún Mutis. In de kapel hangt een afbeelding van de Vrouwe van alle Volkeren.