Het is niet toegestaan om teksten te kopiëren zonder de bron te vermelden
   www.de-vrouwe.info 

voor het gebruik van afbeeldingen is schriftelijke toestemming vereist.

Hier gaat u naar de officiële website van de Stichting Vrouwe van alle Volkeren.


Afdrukken E-mailadres
archief-wereldactie

Atibaia, Brazilië

Op zondag 22 september 2013 werd in Atibaia, Brazilië, een ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren gebouwde kerk door mgr. Sergio Aparecido Colombo ingewijd.

Sinds 1 januari 2008 is pater P. de Waard S.M.M. pastoor in deze nieuwe Vrouwe van alle Volkeren kerk.

zie ook website van de Stichting
www.asenhoradetodosospovos.iparoquia.com

 


Het gebed van de Vrouwe van alle Volkeren is al vanaf de jaren ´50 in Brazilië bekend en wird door de toenmalige aartsbisschop van São Paulo goedgekeurd.

Na de erkenning van de Verschijningen van Amsterdam in 2002 gaf de plaatselijke bisschop mgr. Bruno Gamberini, die het gebed pas sinds 1996 kent, de wens te kennen dat hij graag een pelgrims- of parochiekerk zou willen bouwen die is toegewijd aan de Vrouwe van alle Volkeren.
Dankzij giften uit Duitsland en Nederland kon in september 2003 met de bouw van een parochiekerk worden begonnen, die aan 800 mensen plaats moest bieden.
Op 31 mei 2004 werd door aartsbisschop Dom Bruno een gedenksteen gezegend en geplaatst. Goed twee weken later, op 16 juni 2004, vertrouwde hij de leiding over het bouwproject toe aan de Nederlandse pater Pee de Waard, nadat deze tijdens de nationale gebedsdag aldaar over het gebed van de Vrouwe van alle Volkeren had gesproken.