Het is niet toegestaan om teksten te kopiëren zonder de bron te vermelden
   www.de-vrouwe.info 

voor het gebruik van afbeeldingen is schriftelijke toestemming vereist.

Hier gaat u naar de officiële website van de Stichting Vrouwe van alle Volkeren.


Afdrukken E-mailadres
archief-wereldactieDiocesane stadsmissie in Nitra, Slowakije,
in het Jaar van het Geloof

Maart 2013

In de vier grootste winkelcentra en in alle basisscholen en middelbare scholen van de stad.

Het is tot op heden eenmalig en uniek in de geschiedenis van de wereldwijde actie van het gebedsprentje van de Vrouwe van alle Volkeren, dat in het kader van een stadsmissie onder de verantwoordelijkheid van de bisschop het prentje met zijn zegen kon worden verdeeld.

Alles begon in maart 2012, toen de twee enthousiaste studentes Petra en Terezia bij een lezing door P. Paul Maria Sigl vernamen over de wereldwijde actie van de Moeder van alle Volkeren.

Bij hun eerste ‘actie’ begonnen ze met tweehonderd prentjes. Zo vele mensen bekend te maken met Maria als hun persoonlijke moeder Ze ervoeren een diepe blijdschap en ze koesterden het verlangen om een echte straatactie te starten. Ze vroegen aan de zusters van de Familie van Maria om hulp en motiveerden studenten van verschillende universiteiten tot deelname. Ook nodigden ze leerlingen van het bisschoppelijke gymnasium Cyrillus en Methodius uit. Bij deze actie afgelopen herfst ontvingen tweeduizend personen van allerlei stand het prentje van de Vrouwe.

Twee weken later, begin november 2012, startten in Nitra de voorbereidingen op de aanstaande, door het bisdom gepland stadsmissies ter gelegenheid van het Jaar van het Geloof. Ook studenten werden aangesproken eraan deel te nemen. Toen de verantwoordelijke priester werd gevraagd hoe de jongeren het geloof konden uitdragen, antwoordde hij: “De enige en beste ervaring hebben ze opgedaan met het prentje van de Vrouwe van alle Volkeren”.

Bij de Gebedsdag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren op 9 februari jl., waaraan naast Mgr. Viliam Judak, de bisschop van Nitra, drieduizend pelgrims uit alle Slowaakse regio’s deelnamen, werden de jongeren verder gesterkt in hun vertrouwen op de uitspraak van de Moeder van Amsterdam: “Gij zult merken, de verspreiding gaat als vanzelf”.

En zo was het ook. Ongetwijfeld waren vele inwoners van de stad Nitra verrast toen ze tussen 4 en 8 maart 2013 op straat, in winkelcentra, bij bushaltes, op de stations en de universiteiten of in ziekenhuizen jonge mensen ontmoeten, die hun vriendelijk het genadeprentje van de Vrouwe van alle Volkeren aanboden.

Voor de tweede week van de missie, 11 tot 15 maart, had het bisdom de toestemming van de burgemeester gevraagd, zodat de leerlingen van het bisschoppelijke gymnasium Cyrillus en Methodius in samenwerking met de zusters van de Familie van Maria de Vrouwe van alle Volkeren mochten voorstellen aan de leerlingen en leraren van alle basisscholen en middelbare scholen van de stad en ze hen het gebedsprentje mochten brengen.

Zoals de sneeuwvlokken over de wereld heen dwarrelen en neervallen in een dichte laag op de bodem, zo werden er in de twee weken van de missie 24.000 prentjes in Nitra verspreid. Wie had kunnen bedenken, dat dit ooit mogelijk zou zijn! Alles begint klein, vaak met een enkel gebedsprentje.