Prayer day SK - 2017 Presov


100 rokov Fatimy - v Presove - 4 marec 2017